Van harte welkom op de website van basisschool Tarcisius

'Tarcisius, gedegen en vernieuwend leren van, door en met elkaar'


Via deze website willen we alle ouders, leerlingen en andere belangstellenden op de hoogte houden van het nieuws dat er speelt op onze school. Tevens willen we een indruk geven van onze school in al zijn facetten voor ouders, die op zoek zijn naar een school voor hun kind(eren).

Wij wensen iedereen een fijne herfstvakantie! 

  

Wat hebben wij weer genoten van een geweldige Kinderboekenweek!
 
#tarcisius #jijhoorterbij #samenkunnenwijalles 

#groei #verwondering #verbinding #tarcisius

Activiteiten op Tarcisius
Neem een kijkje bij schoolinfo voor een overzicht van activiteiten op onze school (of klik op de bovenstaande link)!

Overzicht vakanties en vrije dagen/ studiedagen 2018-2019 zie schoolinfo!

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
Onder het kopje documenten kunt u vinden wat AVG betekent
voor basisschool Tarcisius en uw kind.

We hopen dat u veel profijt heeft van het bezoeken van deze website en stellen het op prijs dat u contact met ons opneemt wanneer u eventuele vragen of opmerkingen heeft.  

Team basisschool Tarcisius Aarweg 26, Heerlen  045-5714263
Dependance: Celsusstraat 99, Heerlen 045-5790301
______________________________________________________________________