School Wide Positive Behavior School Wide Positive Behavior Support

Sinds het schooljaar 2015- 2016 werken wij op onze school met SWPBS: School Wide Positive Behavior Support. Concreet houdt dit in: 'goed gedrag kun je leren'!
Het doel van SWPBS is doelmatig en consequent gedrag te belonen (tokens sparen) waardoor ongewenst gedrag van leerlingen afneemt.

In de afgelopen periode hebben wij samen met de kinderen, leerkrachten, onderwijs ondersteunend personeel en ouders gewerkt aan veiligheid en respect op de gang. Trots kunnen wij vermelden dat 95% van de kinderen zich houdt aan de gedragsverwachtingen op de gang. 

De kinderen zijn in de afgelopen periode bewuster rekening met elkaar gaan houden waardoor de lessen niet meer verstoord worden door groepen die naar buiten gaan of naar de gymzaal. Hierdoor   houden we meer effectieve lestijd over omdat de kinderen sneller en rustiger naar binnen komen Waardoor we sneller kunnen starten met de lessen.

Door deze positieve ontwikkeling hebben de kinderen veel tokens kunnen sparen. Met de klassen hebben de kinderen hun tokens kunnen inleveren tegen een leuke beloning. Zo hebben de kinderen van de groepen 5 een voetbaltoernooi gehouden, mochten de kinderen een spel kiezen tijdens de gymles en werd er zelfs een film- en knutselmiddag gehouden!

Het onderdeel gedrag op de gang wordt deze week afgesloten. Vanaf volgende week gaan wij ons richten op veiligheid en respect op het toilet. Waarbij wij aandacht besteden aan de volgende afspraken:
 
  • We gebruiken de wc-ruimte waar deze voor bedoeld is (Veiligheid)
  • We wassen onze handen na het wc-gebruik (Veiligheid)
  • We laten de wc netjes achter (Respect)
 De kinderen kunnen bij goed gedrag weer tokens sparen waardoor de wc's op onze school netjes blijven en de kinderen hun gespaarde tokens weer kunnen inwisselen tegen een leuke klassenbeloning! Kortom een positieve ontwikkeling op onze school!
'Goed gedrag kun je leren' 
 

 
Rots & Water

Binnnen School Wide Positive Behavior Support zoeken wij als school de verbinding met de Rots & Watertraining.

Het Rots & Water programma is een weerbaarheidstraining die samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden die ook binnen school wide positive behavior support nadrukkelijk aan bod komen.

Weerbaarheid en solidariteit, Rots en Water!
 
De Rots & Watertrainingen worden structureel gegeven in de groepen 3, 5 en 8 om de kinderen bewuster hun eigen weerbaarheid en positieve sociale vaardigheden te laten ervaren en oefenen. Ook de groepen 2 krijgen een introductie training aangeboden waarbij in spelvorm diverse onderdelen van de rots & Watertraining aangboden worden. Op dit moment hebben wij 6 gecertificeerde Rots & Watertrainers binnen ons team.